Nadnárodní seznamy a databáze, informační zdroje 

Nejdůležitější informační zdroje v oblasti invazních hub a patogenů ve vztahu k evropskému prostoru. 
 
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe). Projekt podpořený Evropskou unií (2005-2008), který měl za úkol zdokumentovat invazní druhy v Evropě. Výsledkem práce stovky odborníků z celé Evropy je publikace Handbook of alien species in Europe popisující více než 11 000 nepůvodních druhů, z nichž asi 15 % má značné dopady na ekonomiku a biodiverzitu. Obsahuje informační přehledy o stovce nejvíce invazních druhů Evropy. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-8280-1 
V rámci DAISIE byl vypracován evropský seznam nepůvodních hub: Desprez-Loustau M.-L. (2009): Alien Fungi of Europe. In: Handbook of Alien Species in Europe. Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology, vol 3. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8280-1_2 
 
EASIN (European Alien Species Information Network) je iniciativa Společného výzkumného střediska Evropské komise. Byla založena na základě reflektování vážné hrozby, kterou představují nepůvodní druhy v Evropě. EASIN usnadňuje sdílení a využívání stávajících informací o zavlečených druzích z různých informačních zdrojů prostřednictvím volně dostupných nástrojů a interoperabilních webových služeb. Nástroje a služby EASIN mohou využívat volně jak tvůrci politik, tak výzkumní pracovníci i uživatelé z řad veřejnosti. https://easin.jrc.ec.europa.eu/ 
 
GISD (Global Invasive Species Database) je systém vytvořený v letech 1998–2000 a je spravován skupinou specialistů pro invazivní druhy (ISSG) Komise IUCN. Je významným zdrojem informací o cizích a invazivních druzích, které negativně ovlivňují biologickou rozmanitost. Cílem GISD je zvýšit povědomí o invazních druzích a usnadnit efektivní reakci v oblasti prevence a řízení šířením odborných znalostí a zkušeností široké světové veřejnosti. http://www.iucngisd.org/gisd/ 
 
NOBANIS (North European and Baltic Network on Invasive Alien Species). V r. 2007 založená evropská síť pro invazivní nepůvodní druhy. Jedním z hlavních cílů je poskytnout nástroje pro provádění preventivních opatření proti neúmyslnému šíření invazních nepůvodních druhů. Zavádí rovněž regionální spolupráci s cílem pomoci zemím při eradikaci, kontrole a zmírňování dopadů šíření těchto druhů. http://www.nobanis.org/ 
 
CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) je mezinárodní nezisková organizace, shromažďuje a poskytuje informace a znalosti využitelné v řešení problémů v zemědělství a životním prostředí. Kompendium invazních druhů (CABI Invasive Species Compendium) se podrobně zabývá invazními druhy (plevely, choroby, škůdci) poškozujícími zemědělskou produkci i biologickou rozmanitost a představuje celosvětově nejvýznamnější informační zdroj v této oblasti. 
https://www.cabidigitallibrary.org/product/QI 

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) je mezivládní organizace zodpovědná za kooperaci v oblasti rostlinolékařství v evropsko-středomořském prostoru. Globální databáze EPPO (EPPO Global Database) poskytuje informace shromážděné či vytvářené EPPO. 
https://gd.eppo.int/  

Evropské národní seznamy nepůvodních druhů hub 

Nejvýznamnější aktuální evropské národní seznamy invazních hub a houbových organismů.  
 
Francie 
Desprez-Loustau M.-L. & al. (2010): Species diversity and drivers of spread of alien fungi (sensu lato) in Europe with a particular focus on France. Biol. Invasions 12:157–172. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-009-9439-y 
 
Litva 
Motiejūnaitė J. & al. (2017): Alien fungi in Lithuania: list of species, current status and trophic structure. Bot. Lith. 23:139–152. 
https://botanicalithuanica.gamtc.lt/en/publication/809/alien-fungi-in-lithuania-list-of-species-current-status-and-trophic-structure 
 
Polsko 
Mułenko W. & al. (2010): Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. Biol. Invasions Pol. 1:43–64. 
https://www.academia.edu/18475512/PLANT_PARASITIC_FUNGI_INTRODUCED_TO_POLAND_IN_MODERN_TIMES_ALIEN_AND_INVASIVE_SPECIES 
 
Německo 
Kreisel H. & Scholler M. (1994): Chronology of phytoparasitic fungi introduced to Germany and adjacent countries. Bot. Acta 107:387–392.  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1438-8677.1994.tb00812.x 
 
Norsko  
Gederaas L. & al. (2012): Alien species in Norway—with the Norwegian black list 2012. The Norwegian Biodiversity Information Centre, Norway. https://www.artsdatabanken.no/Pages/201621/Alien_Species_in_Norway
 
Rakousko  
Voglmayr H. & al. (2023): Alien and cryptogenic fungi and oomycetes in Austria: 
an annotated checklist (2nd edition). Biol. Invasions. 25:27–38. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-022-02896-2. 
 
Švýcarsko  
Beenken L. & Seen-Irlet B. (2016): Neomyceten in der Schweiz. Stand des Wissens und Abschätzung des Schadpotentials der mit Pflanzen assoziierten gebietsfremden Pilze. WSL Ber. 50: 93. 
https://www.wsl.ch/de/publikationen/neomyceten-in-der-schweiz-stand-des-wissens-und-abschaetzung-des-schadpotentials-der-mit-pflanzen-assoziierten-gebietsfremden-pilze.html 
 
Velká Británie 
Jones D.R. & Baker R.H.A. (2007): Introductions of non-native plant pathogens into Great Britain, 1970–2004. Plant Pathol. 56:891–910. https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3059.2007.01619.x

Vybraná globální literatura  
 
Sekce obsahuje odkazy na celosvětově nejvýznamnější publikace v oblasti invazních hub a houbových organismů s dílčím zaměřením na patogeny. 
 
Barwell L.J. & al. (2021): Evolutionary trait-based approaches for predicting future global impacts of plant pathogens in the genus Phytophthora. J. Appl. Ecol. 58:718–730. doi: 10.1111/1365-2664.13820 
 
Bebber D.P. & al. (2014): The global spread of crop pests and pathogens. Glob. Ecol. Biogeogr. 23:1398–1407. doi: 10.1111/geb.12214 
 
Brasier C.M. (2008): The biosecurity threat to the UK and global environment from international trade in plants. Plant Pathol. 57:792–808. doi: 10.1111/j.1365-3059.2008.01886.x 
 
Desprez-Loustau M.L. (2008): Alien fungi of Europe. In: DAISIE (ed) Handbook of alien species in Europe. Springer, Berlin, pp. 15–28. doi: 10.1007/978-1-4020-8280-1_2 
 
Desprez-Loustau M.L. & al. (2007): The fungal dimension of biological invasions. Trends Ecol. Evol. 22:472–480. doi: 10.1016/j.tree.2007.04.005 
 
Desprez-Loustau M.L. & al. (2010): Species diversity and drivers of spread of alien fungi (sensu lato) in Europe with a particular focus on France. Biol. Invasions 12:157–172. doi: 10.1007/s10530-009-9439-y 
 
Dickie I.A. & al. (2017): The emerging science of linked plant–fungal invasions. New Phytol. 215:1314–1332. doi: 10.1111/nph.14657 
 
Dobson A. & Foufopoulos J. (2001): Emerging infectious pathogens of wildlife. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. 356:1001–1012. doi: 10.1098/rstb.2000.0758 
 
Ennos R.A. (2015): Resilience of forests to pathogens: an evolutionary ecology perspective. Forestry 88:41–52. doi: 10.1093/forestry/cpu048 
 
Fisher M.C. & al. (2012): Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health. Nature 484:186–194. doi: 10.1038/nature10947 
 
Fones H.N. & al. (2020): Threats to global food security from emerging fungal and oomycete crop pathogens. Nat. Food 1:332–342. doi: 10.1038/s43016-020-0075-0 
 
Garbelotto M. & Pautasso M. 2012. Impacts of exotic forest pathogens on Mediterranean ecosystems: four case studies. Eur. J. Plant Pathol. 133:101–116. doi: 10.1007/s10658-011-9928-6 
 
Ghelardini L. & al. (2017): Ecology of invasive forest pathogens. Biol. Invasions, 19:3183–3200. doi: 10.1007/s10530-017-1487-0 
 
Gladieux P. & al. (2015): The population biology of fungal invasions. Mol. Ecol. 24:1969–1986. doi: 10.1111/mec.13028 
 
Guégan J.-F. & al. (2023): World forests, global change, and emerging pests and pathogens. Curr. Opin. Environ. Sustain. 61:101266. doi: 10.1016/j.cosust.2023.101266 

Hansen E.M. (2008): Alien forest pathogens: Phytophthora species are changing world forests. Boreal Environ. Res. 13:33–41 
 
Holdenrieder O. & al. (2004): Tree diseases and landscape processes: the challenge of landscape pathology. Trends Ecol. Evol. 19:446–452. doi: 10.1016/j.tree.2004.06.003 
 
Liebhold A.M. & al. (2012): Live plant imports: the major pathway for forest insect and pathogen invasions of the US. Front. Ecol. Environ. 10:135–143. doi: 10.1890/110198 
 
Monteiro M. & al. (2020): A database of the global distribution of alien macrofungi. Biodivers. Data J. 8: e51459. doi: 10.3897/BDJ.8.E51459 
 
Paini D.R. & al. (2016): Global threat to agriculture from invasive species. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 113: 7575–7579. doi: 10.1073/pnas.1602205113 
 
Pautasso M. (2013): Responding to diseases caused by exotic tree pathogens. In: Gonthier P. & Nicolotti G. /eds./: Infectious forest diseases. Walingford, CABI. 592–612. 
 
Santini A. & al. (2013): Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe. New Phytol. 197:238–250. doi: 10.1111/j.1469-8137.2012.04364.x 
 
Sikes B.A. & al. (2018): Import volumes and biosecurity interventions shape the arrival rate of fungal pathogens. PLoS Biol. 16:1–16. doi: 10.1371/journal.pbio.2006025 
 
Stenlid J. & al. (2011): Emerging diseases in European forest ecosystems and response in society. Forests 2:486–504. doi: 10.3390/f2020486 
 
Thakur M.P. & al. (2019): Microbial invasions in terrestrial ecosystems. Nat. Rev. Microbiol. 17:621–631. doi: 10.1038/s41579-019-0236-z 
 
Vellinga E.C. & al. (2009): Global patterns of ectomycorrhizal introductions. New Phytol. 181:960–973. doi: 10.1111/j.1469-8137.2008.02728.x 
 
Wingfield M.J. & al. (2017): The unified framework for biological invasions: a forest fungal pathogen perspective. Biol. Invasions 19:3201–3214. doi: 10.1007/s10530-017-1450-0
Ke stažení 
 
Sekce obsahuje odkazy na tuzemské recentní metodické a mapové publikace využitelné při tvorbě mitigačních i adaptačních opatření pro omezení významu vybraných zavlečených nepůvodních patogenů rostlin zejména v ochraně přírody a krajiny a v lesnictví. 
 
Černý K. & al. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí-determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 56 s. ISBN: 978-80-87674-46-8.  
 
Chumanová E. & al. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 103 s. ISBN: 978-80-87674-45-1. Mapové výstupy jsou dostupné rovněž na Geoportálu VÚKOZ a Geoportálu ÚHÚL. 
 
Černý K. & al. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-37-6
 
Černý K. & al. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. VÚKOZ, v.v.i., VSUO, s.r.o., Průhonice, Holovousy, 35 s. ISBN: 978-80-87674-35-2, 978-80-87030-78-3.  
 
Zýka V. & al. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 48 s. ISBN: 978-80-87674-29-1
 
Havrdová L. & Černý K. (2017): Symptomatologie nekrózy jasanu. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 40 s. ISBN: 978-80-87674-20-8
 
Černý K. & Strnadová V. (2016): Identifikace invazibilních oblastí, stanovišť a porostů jako základ dlouhodobého managementu fytoftorové hniloby olší. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 27 s. ISBN: 978-80-87674-22-2. 
 
Černý K. & al. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. VÚKOZ, v.v.i., ÚHÚL, v.v.i., Průhonice, Brandýs n.L., 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8
 
Havrdová L. & al. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. VÚKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN: 978-80-87674-15-4. 
 
Romportl D. & al. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. VÚKOZ. v.v.i., Průhonice, 16 s. ISBN: 978-80-87674-09-3. 
 
Mrázková M. & al. (2012): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 37 s. 

Český pel-mel 

Sekce obsahuje citace nejvýznamnějších prací publikovaných k problematice v českém jazyce.  
V přípravě 
Odkazy a ke stažení