Aktuality1.2.2023


Gemmamyces piceae – souhrnný popularizační článek v Živě
 
Invaze vřeckovýtrusné houby kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae, Ascomycota) v náhradních porostech smrku pichlavého (Picea pungens) v Krušných horách se přehnala, a kromě tisíců hektarů rozvrácených porostů po sobě zanechala nejen celou řadu otázek, ale zejména upozornění na riziko plynoucí z šíření nepůvodních invazních patogenů a škůdců v lesním prostředí a na fakt, že mu nejsme schopni dostatečně efektivně bránit. Podrobnosti k současné situaci o kalamitě kloubnatky smrkové na stránkách Živy: https://ziva.avcr.cz/2023-1/kloubnatka-smrkova-aneb-fytopatologicke-pouceni-z-krizoveho-vyvoje-v-peti-dejstvich.html.
 

1.1.2023
 
Druhé vydání komentovaného seznamu nepůvodních a kryptogenních hub Rakouska.

Druhé, aktualizované vydání seznamu nepůvodních hub Rakouska (Voglmayr et al. 2023) zahrnuje podstatně větší počet nálezů oproti vydání prvnímu z roku 2002. Seznam obsahuje celkem 375 druhů z nichž je 278 klasifikováno jako druhy zdomácnělé. Způsob zavlečení je u většiny z nich neznámý. Nejvíce zastoupené jsou řády Erysiphales, Peronosporales, Agaricales, Mycosphaerellales, Pucciniales a Pleosporales. Většina ze zachycených druhů jsou patogeny rostlin (cca 80 %). Podrobnosti na https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-022-02896-2.


1.1.2023
  
Phytophthora nicotianae – nebezpečný polyfágní patogen v České republice.

Plíseň tabáková patří k patogenům, které výrazně postihly moderní zemědělství v polovině 19. století. Druh patří k významným teplomilným extrémním polyfágům schopným způsobit poškození nejen užitkových rostlin (tabák, rajčata, citrusy a další), ale i mnoha taxonů okrasných rostlin. Chladnějším oblastem se patogen dosud spíše vyhýbal. V ČR byl tento druh v posledních letech několikrát zachycen na užitkových a okrasných rostlinách a pravděpodobně se u nás skrytě šíří. Podrobnosti na https://doi.org/10.1094/PDIS-08-21-1712-PDN.


1.1.2023 

Phytophthora occultans – další závažný problém pro české výsadby zimostrázu.

Okrasné výsadby zimostrázu jsou v posledních letech v celé Evropě ohrožovány invazními škůdci a patogeny – například zavíječem zimostrázovým či mikroskopickou houbou Calonectria pseudonaviculata. V Evropě byl v r. 2017 popsán nový nebezpečný patogen zimostrázu (a dalších taxonů rostlin) plíseň Phytophthora occultans. Tento druh plísně, který byl popsán vědecky teprve před sedmi lety, způsobuje masivní odumírání kořenů napadených rostlin a jejich žloutnutí a usychání. Bohužel první projevy choroby jsou nenápadné a jsou často zaměňovány za jiné příčiny, a tak se tento organismus rychle šíří. Druh je v ČR masivně zjišťován v posledních dvou letech, zhodnocení sbírkového materiálu uloženého v České sbírce fytopatogenních oomycetů ale ukázalo, že byl poprvé v ČR zachycen už v r. 2011! Podrobnosti na https://doi.org/10.1094/PDIS-07-22-1537-PDN.